MẪU TRÁP CƯỚI HỎI 2020

  Combo 1

  - 1 Tráp bánh cốm truyền thống nơ đỏ

  - 1 Tráp phu thê truyền thống

  - 1 tráp hạt sen truyền thống

  -1 tráp chè truyền thống 

  - 1 tráp cau truyền thống 

  -1 tráp hoa quả đầu rồng cánh phượng 

  - 1 rượu thuốc truyền thống 

  Tổng combo 1 : 7.8 triệu